ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018

Δευτέρα 02/10/2017: Εξετάσεις ειδικευομένων με θέμα: Πάγκρεας
Δευτέρα 16/10/2017: Clinical Practice, Χαραλαμπίδης Μ.
Δευτέρα 23/10/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Παντελίδης Θ.
Δευτέρα 30/10/2017: Clinical Practice,Παρασκευαϊδου-Λαζαράκη
Δευτέρα 06/11/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Παύλιoγλου Π.
Δευτέρα 13/11/2017: Clinical Practice, Καφαλής Ν.
Δευτέρα 20/11/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Φασούλας Κ.
Τετάρτη 22/11/2017: Καρδιολογικά Επείγοντα: Καλαφάτης Γ.
Δευτέρα 27/11/2017: Adverse Event Report:Χαραλαμπίδης-Σουφλέρης
Δευτέρα 04/12/2017: Clinical Practice, Παντελίδης Θ.
Δευτέρα 11/12/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Παρασκευαϊδου Κ
Τετάρτη 20/12/2017: Παθολογοανατομική Διεπιστημονική Συνάντηση
Δευτέρα 08/01/2018: Εξετάσεις ειδικευομένων με θέμα: Χοληφόρα
Δευτέρα 15/01/2018: Clinical Practice, Παύλιογλου-Τζιλβές
Δευτέρα 22/01/2018: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Καφαλής Ν.
Τετάρτη 29/01/2018: Προσκεκλημένος ομιλητής
Δευτέρα 05/02/2018: Clinical Practice, Φασούλας-Σουφλέρης
Δευτέρα 12/02/2018: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Χαραλαμπίδης Μ.
Δευτέρα 19/02/2018: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Παντελίδης Θ.
Τετάρτη 28/02/2018: Ακτινολογική Διεπιστημονική Συνάντηση
Δευτέρα 05/03/2018: Clinical Practice, Παρασκευαϊδου Κ.
Δευτέρα 12/03/2018: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Παύλιογλου Π.
Δευτέρα 19/03/2018: Clinical Practice, Καφαλής Ν./Πιλπιλίδης Ι.
Δευτέρα 26/03/2018: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Φασούλας Κ.
Δευτέρα 16/04/2018: Εξετάσεις ειδικευομένων με θέμα: Οισοφάγος
Δευτέρα 23/04/2018: Clinical Practice, Χαραλαμπίδης Μ.
Δευτέρα 30/04/2018: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Παντελίδης Θ.
Δευτέρα 07/05/2018: Clinical Practice, Παρασκευαϊδου Κ
Δευτέρα 14/05/2018: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Παύλιογλου Π
Δευτέρα 21/05/2018: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Καφαλής Ν.
Τετάρτη 28/05/2018: Χειρουργική Διεπιστημονική Συνάντηση
Τετάρτη 04/06/2018: Εξετάσεις ειδικευομένων με θέμα: Στόμαχος
Δευτέρα 13/06/2018: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Φασούλας Κ.
Δευτέρα 20/06/2018: Εκπαιδευτικός Απολογισμός: Τζιλβές Δ.

shadow

Πληροφορίες
-Βιβλιογραφική ενημέρωση: Δευτέρες, 08.00-08.15
-Διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές: Τετάρτες, 14.00-14.15
-Διεπιστημονικές Κλινικές Συναντήσεις: Τετάρτες, 14.15-14.30
-Η βιβλιογραφική ενημέρωση περιλαμβάνει πρόσφατα δημοσιευμένες κλινικές μελέτες καθώς και άρθρα ανασκόπησης της καθημερινής κλινικής πρακτικής
-Οι προτεινόμενες βιβλιογραφικές πηγές είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές
-Θα υπάρχει διαθέσιμη τράπεζα θεμάτων με προτάσεις για βιβλιογραφική ενημέρωση/clinical practice
-Δεν θα γίνονται αλλαγές στην σειρά μαθημάτων
-Οι παρουσιάσεις θα γίνονται σε μορφή Powerpoint.
-Η διάρκεια της παρουσίασης δεν θα υπερβαίνει τα 20 λεπτά (10-20 διαφάνειες)
-Η παρακολούθηση/πρόσβαση των μαθημάτων είναι ανοικτή σε όσους το επιθυμούν

Προτεινόμενες βιβλιογραφικές πηγές:

Γενική Γαστρεντερολογία:
New England Journal of Medicine, Lancet, Gastro Clinics of North America
Κλινική Γαστρεντερολογία:
American Journal of Gastroenterology, Gut, Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Clinical Journal of Gastroenterology and Hepatology
Ηπατολογία:
Hepatology, Journal of Hepatology
ΙΦΝΕ:
Inflammatory Bowel Diseases, Journal of Crohns and Colitis
Ενδοσκόπηση:
Gastrointestinal Endoscopy, Endoscopy, Endo Clinic of North America

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Διευθυντής Κλινικής, Δρ. Α. Ταρπάγκος
Πληροφορίες: Κ. Σουφλέρης

shadow

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016-2017

Δευτέρα 03/10/2016: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Χατζηνάκος Γ.
Δευτέρα 10/10/2016: Clinical Practice, Χαραλαμπίδης Μ.
Δευτέρα 17/10/2016: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Παντελίδης Θ.
Δευτέρα 07/11/2016: Clinical Practice, Παρασκευαϊδου Κ.
Δευτέρα 14/11/2016: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Παυλιόγλου Π.
Δευτέρα 21/11/2016: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Καφαλής Ν.
Δευτέρα 05/12/2016: Clinical Practice, Χατζηνάκος Γ.
Δευτέρα 12/12/2016: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Χαραλαμπίδης Μ.
Δευτέρα 19/12/2016: Clinical Practice, Παντελίδης Θ.
Τετάρτη 21/12/2016: Προσκεκλημένος Ομιλητής
Δευτέρα 09/01/2017: Clinical Practice, Παρασκευαϊδου Κ.
Δευτέρα 16/01/2017: Clinical Practice, Παύλιογλου Π.
Δευτέρα 23/01/2017: Clinical Practice, Καφαλής Ν.
Τετάρτη 25/01/2017: Παθολογοανατομικό meeting
Δευτέρα 06/02/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Χατζηνάκος Γ.
Δευτέρα 13/02/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Χαραλαμπίδης Μ.
Δευτέρα 20/02/2017: Clinical Practice, Παντελίδης Θ.
Δευτέρα 06/03/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Παρασκευαϊδου Κ
Δευτέρα 13/03/2017: Clinical Practice, Παύλιογλου Π.
Δευτέρα 20/03/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Καφαλής Ν.
Τετάρτη 29/03/2017: Προσκεκλημένος Ομιλητής
Δευτέρα 03/04/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Χατζηνάκος Γ.
Τετάρτη 05/04/2017: Ακτινολογικό meeting
Δευτέρα 24/04/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Χαραλαμπίδης Μ.
Δευτέρα 15/05/2017: Clinical Practice, Παντελίδης Θ.
Δευτέρα 22/05/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Παρασκευαϊδου Κ.
Δευτέρα 29/05/2017: Clinical Practice, Παύλιογλου Π.
Δευτέρα 05/06/2017: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Καφαλής Ν.

shadow

Πληροφορίες
-Βιβλιογραφική ενημέρωση: Δευτέρες, 08.00-08.15
-Διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές: Τετάρτες, 14.00-14.15
-Διεπιστημονικές Κλινικές Συναντήσεις: Τετάρτες, 14.15-14.30
-Η βιβλιογραφική ενημέρωση περιλαμβάνει πρόσφατα δημοσιευμένες κλινικές μελέτες καθώς και άρθρα ανασκόπησης της καθημερινής κλινικής πρακτικής
-Οι προτεινόμενες βιβλιογραφικές πηγές είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές
-Θα υπάρχει διαθέσιμη τράπεζα θεμάτων με προτάσεις για βιβλιογραφική ενημέρωση/clinical practice
-Δεν θα γίνονται αλλαγές στην σειρά μαθημάτων
-Οι παρουσιάσεις θα γίνονται σε μορφή Powerpoint.
-Η διάρκεια της παρουσίασης δεν θα υπερβαίνει τα 20 λεπτά (10-20 διαφάνειες)
-Η παρακολούθηση/πρόσβαση των μαθημάτων είναι ανοικτή σε όσους το επιθυμούν

Προτεινόμενες βιβλιογραφικές πηγές:

Γενική Γαστρεντερολογία:
New England Journal of Medicine, Lancet, Gastro Clinics of North America
Κλινική Γαστρεντερολογία:
American Journal of Gastroenterology, Gut, Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Clinical Journal of Gastroenterology and Hepatology
Ηπατολογία:
Hepatology, Journal of Hepatology
ΙΦΝΕ:
Inflammatory Bowel Diseases, Journal of Crohns and Colitis
Ενδοσκόπηση:
Gastrointestinal Endoscopy, Endoscopy, Endo Clinic of North America

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Κ. Σουφλέρης

shadow