ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Θεματολογία και εισηγητές στα πλαίσια της συμμετοχής της γαστρεντερολογικής κλινικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΓΕ Βορείου Ελλάδος.

Δείτε το Πρόγραμμα
shadow