ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ελληνικοί Σύνδεσμοι

Διεθνείς Σύνδεσμοι - Ογκολογία

Διεθνείς Σύνδεσμοι - Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (ΙΦΝΕ)

Διεθνείς Σύνδεσμοι - Ενδοσκόπηση

Διεθνείς Σύνδεσμοι - Ηπατολογία

Διεθνείς Σύνδεσμοι - Κλινική γαστρεντερολογία