ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ

Κωνσταντίνος Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.
Γαστρεντερολογική Κλινική «Θεαγένειο» Α.Ν.Θ.

Κωνσταντίνος Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.
Γαστρεντερολογική Κλινική «Θεαγένειο» Α.Ν.Θ.

Κωνσταντίνος Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.
Γαστρεντερολογική Κλινική «Θεαγένειο» Α.Ν.Θ.

Κωνσταντίνος Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.
Γαστρεντερολογική Κλινική «Θεαγένειο» Α.Ν.Θ.

37o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας
5-7 Οκτωβρίου 2017, Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.
Γαστρεντερολογική Κλινική «Θεαγένειο» Α.Ν.Θ.

37o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας
5-7 Οκτωβρίου 2017, Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.
Γαστρεντερολογική Κλινική «Θεαγένειο» Α.Ν.Θ.

37o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας
5-7 Οκτωβρίου 2017, Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.
Γαστρεντερολογική Κλινική «Θεαγένειο» Α.Ν.Θ.

Ογκολογικό Συνέδριο
16 Σεπτεμβρίου 2017, Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.
Γαστρεντερολογική Κλινική «Θεαγένειο» Α.Ν.Θ.

9η Ηπατο – Γαστρεντερολογική Διημερίδα
Μέτσοβο, 22-24 Σεπτεμβρίου 2017

Κωνσταντίνος Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.
Γαστρεντερολογική Κλινική «Θεαγένειο» Α.Ν.Θ.

9η Ηπατο – Γαστρεντερολογική Διημερίδα
Μέτσοβο, 22-24 Σεπτεμβρίου 2017

Κωνσταντίνος Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.
Γαστρεντερολογική Κλινική «Θεαγένειο» Α.Ν.Θ.